Finansieringsordninger for næringslivet

Er du i gang med å etablere din egen bedrift, eller ønsker du å videreutvikle eller utvide eksisterende virksomhet?

Her er noen tips til mulige finansieringsordninger:

Regionalt næringsfond

Tvedestrand kommune forvalter et regionalt næringsfond sammen med kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli. Formålet er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. Les mer i årsmelding for regionalt næringsfond fra 2022 (PDF, 2 MB) 

Er du i gang med å etablere din egen bedrift, eller ønsker du å videreutvikle eller utvide eksisterende virksomhet?

Tvedestrand kommune forvalter et regionalt næringsfond sammen med kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli. Formålet er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. 

Du kan søke om inntil 200.000 kroner fra fondet. Offentlige tilskudd kan ikke utgjøre mer enn 50% av den totale finansieringen. Fondet har 6-8 møter i året, og mål om en rask og effektiv saksbehandling. Søknader om støtte fra regionalt næringsfond skal sendes via nettportalen www.regionalforvaltning.no, søk på Regionalt næringsfond Østregionen. 

Vi anbefaler sterkt å ta kontakt med næringssjefen før du starter søknadsarbeidet. Der får du gode råd og tips på veien, og i fellesskap kan vi diskutere og klargjøre om prosjektet ligger innenfor fondets vedtekter og retningslinjer: Vedtekter for Regionalt næringsfond for Østregionen. (PDF, 426 kB)

Innovasjon Norge tilbyr lån, etablerertilskudd og garantier til gründere, bedrifter og prosjekter i hele landet. Innovasjon Norge har kontor i Grimstad og tar gjerne tar en prat med deg om finansiering.

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling.

Agder Næringsselskap AS er et investeringsselskap som investerer penger i små og mellomstore bedrifter i Agder ved å gå inn med aksjekapital og blir medeiere i bedriften. 

Ellers finnes også regionale såkorn fond og andre muligheter til medfinansiering  i en tidlig fase.

Ønsker du mer informasjon om finansieringsmuligheter og støtte til ditt prosjekt, ta kontakt med næringssjef Anne Torunn Hvideberg, tlf. 9098 7098.