Næringsplan og næringsanalyse

Næringspolitisk handlingsplan

En næringspolitisk handlingsplan vedtas av Tvedestrand kommunestyre for ett år av gangen. Målet er å ha en konkret og oversiktlig plan som er et godt arbeidsverktøy og en huskeliste for alle som arbeider med næringsutvikling i Tvedestrand. 

Gjennomføring av planen følges opp av næringssjef og legger til grunn et godt og bredt samarbeid mellom kommunen, næringssjef, Tvedestrand by, Tvedestrand industriforening, Tvedestrand håndverkerforening, andre foreninger og nettverk som MadeOnSandøya og enkeltbedrifter. 

Den siste pr. januar 2019 kan du finne her: Næringspolitisk handlingsplan (PDF, 706 kB)

Næringsattraktivitet blant kommunene i Østre Agder

Næringsattraktiviteten blant kommunene i Østre Agder, er kartlagt av NORCE og utarbeidet en rapport i desember 2019.

Rapporten omfatter kommunene Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Gjerstad, Risør, Froland og Grimstad. Undersøkelsen avdekker flere områder med forbedringspotensial i samtlige kommuner - men avdekker også at utfordringene er forskjellige i de ulike kommunene.

Eksempler på områder som er vi har potensiale til å bli bedre på i Tvedestrand er opplevd tilgang på relevant kompetanse, opplevelse av konkurranse på noen felt fra kommunen og veiledningskvalitet innenfor plan- og byggesaksbehandling. På spørsmål om hva kommunen bør prioritere fremhever svarene fra Tvedestrand at det er viktig å legge til rette for økt boligbygging, samt en bedre innsikt hos kommunalt ansatte og politikere, om næringslivets behov.

Tvedestrand kommune ser på tilbakemeldingene som verdifulle i et kontinuerlig forbedringsarbeid og for å bli gode samarbeidspartnere for næringslivet. Innspillene er også viktig i arbeidet med nye næringsplaner og i dialog og samarbeid med næringsforeninger og bedrifter.

Rapporten kan du lese i sin helhet her (se spesielt side 5 og 6): Næringsattraktivitet i Østre Agder - rapport nr. 28-2019 NORCE (PDF, 8 MB)