Næringstomter i Tvedestrand

A67 Tvedestrand Næringspark

Tett på  E18 og avkjørsel 67 til Tvedestrand ligger A67 Tvedestrand Næringspark. En rekke bedrifter er etablert i næringsparken, og det er enda ledige tomter. Grovplanert og klare til salg.  Sjekk nettsidene www.a67.no  eller ta kontakt med næringssjef Anne Torunn Hvideberg, tlf 90 98 70 98.

Slotta, Tvedestrand Næringsområde AS

Slotta næringsområde ligger ca  2 km vest for Tvedestrand sentrum ved Riksvei 410 (Ytre vei). Området er på over 60 mål, er regulert, klargjort og delvis planert. En trevarebedrift er allerede etablert i området. Ta kontakt med Tvedestrand Næringsområde AS.

Tvedestrand sentrum

Ser du etter lokaler for handel, serviceyrker eller kontor, kan du finne dette i Tvedestrand. Ta kontakt med Tvedestrand By  eller næringssjefen så hjelper vi deg med å finne frem.

For mer informasjon, kontakt næringssjef Anne Torunn Hvideberg, tlf 90 98 70 98. 

Ønsker du ytterligere informasjon om næringsarealer i regionen, se Agder fylkeskommunes oversikt over næringsareal i Agder.