Søndagsåpne butikker om sommeren

I perioden 23. juni til og med 15. august er mulig for butikker i sentrum av Tvedestrand å holde åpent.

Det varierer hvilke butikker som vil benytte seg av denne muligheten.

Begrunnelse fra fylkesmannen

I 2018 søkte Tvedestrand kommune om å åpne for søndagshandel i et område rundt Tvedestrand sentrum. Under er begrunnelsen for at godkjenningen fra fylkesmannen gjaldt for et mer begrenset geografisk område:

«Utfra de tall som følger vedlagt legger Fylkesmannen til grunn at turist handelen er spesielt avgjørende for de virksomheter som ligger i sentrum fra brygga i indre havn og opp til øvre torg til krysset Tjennaveien og Arne Garborgsvei og dette er bakgrunnen for at unntaket fra søndagsstengt kun gjelder de nevnte områder, og at tidsrommet begrenses til den mest besøkte turistperioden. Perioden avgrenses til tidspunktet når Tjenna badepark er åpen».

Forskrift om deler av Tvedestrand kommune som typisk turiststed

Forskrift om Gjeving som typisk turiststed  

For mer informasjon, kontakt næringssjef Anne Torunn Hvideberg, tlf 90 98 70 98.