Tvedestrand Næringspris 2024

Tvedestrand Næringspris deles ut årlig av Sparebanken Sør, Agder Sparebank og Tvedestrandsposten og Tvedestrand kommune

Prisen ble delt ut første gang i 2021.

Formålet med prisen er å stimulere til nytenkning, utvikling og ekstrainnsats for næringsliv og lokalsamfunn. Prisen skal også bidra til å synliggjøre betydningen av enkeltmenneskers innsats, og minne oss om hvor bra det er å bo og jobbe her. Prisen består av:

  • En innrammet diplom og en blomsterbukett
  • En premiesum på kr. 25 000,-

 

Foreslå hvem du mener bør få Tvedestrand Næringspris i 2024

Bruk vårt elektroniske skjema (som kommer) og send inn ditt forslag innen 31. oktober 2024.   

Krav for tildeling

Prisen skal gå til en bedrift eller en person som ved sin innsats kan framstå som et godt eksempel for andre, og som har fremhevet seg ved ett eller flere av:

  • Å ha bemerket seg innenfor sitt område / felt
  • En inspirerende og nyskapende innsats
  • En innsats som oppfyller ett eller flere av FNs bærekraftsmål
  • En innsats som har bidratt til utvikling i bedriften, lokalsamfunnet eller i samfunnet generelt
  • Å ha promotert Tvedestrand på et særdeles utmerket vis
  • Er en bidragsyter til arbeidsplasser i Tvedestrand
     

Virksomheten må være lokalisert i Tvedestrand. Næringsprisen kan ikke gis til kommunale virksomheter.

Juryen tar med seg alle innspillene i arbeidet før en vinner kåres like før jul!