Familiekoordinator - Nye mønstre - trygg oppvekst

Hva tilbyr vi?

Familiekoordinator er én kontaktperson inn til hjelpeapparatet. Vi skal sikre rett hjelp til rett tid, til både barn og voksne i familiene.

Familiekoordinator organiserer innsatsen rundt hele familien, og skal se hele familiens behov under ett. Familien tilbys oppfølging inntil fem år. 

Familiekoordinator vil sammen med familien jobbe for at:

  • Barn, unge og foreldre i familiene opplever bedre psykisk helse og livskvalitet
  • Barna deltar i fritidsaktiviteter og sosiale sammenhenger med andre jevnaldrende
  • Barnas skoleprestasjoner bedres
  • Antall barn og unge som bor i boliger som er trangbodde eller har dårlig standard er redusert
  • Barna bor i et stabilt miljø over tid
  • Foreldrene er i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet
  • Familienes økonomiske situasjon er oversiktlig, forutsigbar og håndterbar

Nye Mønstre er en frivillig tjeneste. 

Hvem kan få tilbudet?

Målgruppen er familier med vedvarende lav inntekt hvor barna har risiko for å utvikle helseutfordringer og utenforskap.

Hvordan få tilbudet?

Det er vanligvis kommunens tjenester som søker familien inn til inntaksteamet. Tjenestene kan være NAV, helsetjeneste, oppfølgingstjeneste, barneverntjeneste, skole, barnehage, helsestasjon eller andre tjenester. Det er også mulig for familier å ta kontakt selv.

En kunnskapsbasert metode

Nye Mønstre - Trygg Oppvekst startet i 2016 som et forskningsprosjekt. Forskning viser at lav inntekt, og utfordringene det kan føre med seg, ofte kan gå i arv. Det er økt risiko for at barn som vokser opp i familier med lav inntekt selv har lav inntekt som voksne. Målet med prosjektet er å bryte dette mønsteret hvor utfordringene overføres fra en generasjon til neste generasjon.

Familiekoordinator vil jobbe sammen med familien for å sikre akseptable boforhold og et stabilt oppvekstmiljø for barna, forbedret økonomisk situasjon, at foreldre kommer i arbeid eller aktivitet, og bedret helse.

Les mer om prosjekt Nye mønstre her (på Kristiansand kommunens nettside).

Henvendelse og kontakt

Henvendelsesskjema til familiekoordinator (DOCX, 59 kB)

Familiekoordinator

Ingeborg Kooger

Telefon: 960 44 732

Epost: ingeborg.kooger@nav.no

Ring på dagtid eller send en e-post.