Fiskeregler i Tvedestrand kommune

I 2023 ser vi at det er spesielt viktig å være oppdatert på følgende regelverk som er gjeldende i Tvedestrand:

Forskriftene ligger på lovdata.no og fiskeridirektoratets hjemmeside. På fiskeridirektoratets hjemmeside er det en egen digital side med lovverk for fritidsfiske hvor man får en komplett oversikt over alt regelverk.

Kommunen blir ikke orientert når fiskeridirektoratet endrer på regelverket. Det er derfor ikke mulig for kommunen å ha en komplett oversikt over gjeldende regelverk. Ønsker du mer detaljinformasjon må du derfor ta kontakt med fiskeridirektoratet.

Kontaktinformasjon

Martin Due-Tønnessen
Prosjektleder/planlegger, miljørådgiver
E-post
Mobil 90 61 85 28