Fiskeregler i Tvedestrand

Skal du fiske i Tvedestrand er det lurt å ta en titt på fiskeridirektoratets hjemmeside for å oppdatere seg på reglene.

På deres hjemmeside under «fritidsfiske» finnes aktuelle lover og regler. Her finner du også en kartløsning, som viser hvor aktuelle forskrifter er gjeldende.

Gå derfor inn på:

https://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske

Det anbefales spesielt å gå inn på underfanen «arter» og så «kysttorsk» siden det her er aktuelle forskrifter knyttet til forvaltningen av kysttorsk.