Fjerne oljetank på egen eiendom

Forurensning fra nedgravde oljetanker er en stor kilde til grunnforurensning. Det finnes totalt om lag 300 000 nedgravde oljetanker i Norge. Sommeren 2017 vedtok regjeringen «forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger" fra 2020.

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger være tillatt å bruke fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming av boliger og bygg. Det blir ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller oljetank, men du kan ikke lenger bruke fossilt brensel i den.

Hva betyr dette for meg som bruker eller eier av en oljetank?

Dette betyr at alle tanker, både større og mindre enn 3200 liter skal fjernes, dersom tankene ikke lenger er i bruk. I enkelte tilfeller kan kommunen gi tillatelse til at tanken kan bli liggende pga utilgjengelighet eller lignende.

Det er bruker av nedgravd oljetank som er den ansvarlige, dersom det er de som bruker oljetanken som skal sørge for faktisk vedlikehold og drift av oljetanken.

Hvis ikke bruker oppfyller sitt ansvar, er det eier som er den ansvarlige for oljetanken. Med den ansvarlige menes den som er ansvarlig etter forurensningsloven § 7.

På Oljefri.no, kan du finne du svar på spørsmål om oljetanker, hvem som fjerner tanker i ditt distrikt og mye annen nyttig informasjon.

Kontaktinformasjon

Martin Due-Tønnessen
Prosjektleder/planlegger, miljørådgiver
E-post
Mobil 90 61 85 28