Klimapartnere

I juni 2016 undertegnet Tvedestrand kommune avtale med Klimapartnere. Målet med Klimapartnere er å støtte og stimulere til miljøsatsing og miljøprofilering hos sentrale og utviklingsdrivende aktører på Agder. I praksis betyr det at miljøhensyn skal legges til grunn for framtidig planlegging og vedtak.

Som medlem forplikter Tvedestrand kommune seg til aktivt å støtte formålet til Klimapartnere.

Kontaktinformasjon

Martin Due-Tønnessen
Prosjektleder/planlegger, miljørådgiver
E-post
Mobil 90 61 85 28