Støtte til energitiltak

Enova hjelper deg med å ta energivalg som er gode å leve med, og støtter deg som vil gjøre boligen din enda bedre å leve i, og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet.

Dersom du ønsker å gjøre energibesparende tiltak i boligen din, kan du kontakte Enova angående. Kommunen kan være behjelpelige med befaringer og godkjennelsesbrev dersom Enova krever det.

Kontaktinfo Enova

Enova hjelper deg når du har spørsmål, ring grønt nummer 800 49 003,
eller send e-post til  svarer@enova.no.

Kontaktinformasjon

Martin Due-Tønnessen
Prosjektleder/planlegger, miljørådgiver
E-post
Mobil 90 61 85 28