Seksjonering

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. 

Les mer om seksjonering på Kartverkets nettside

Slik søker du

Ta gjerne kontakt med oss før du skal begjære en seksjonering. 

Seksjonering

Søknadsskjema - Søknad om seksjonering 

Veiledning til utfylling av søknadsskjema om seksjonering

Reseksjonering

Søknadsskjema - Søknad om reseksjonering

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering 

Lover og regler

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering

Søknad sendes:

Postmottak@tvedestrand.kommune.no

eller

Tvedestrand kommune
Postboks 38
4901 Tvedestrand

Kontaktinformasjon

Helge Wroldsen
Oppmålingssjef
E-post
Mobil 94 14 89 21
Anne Karen Røysland
Fagkoordinator byggesak. Byggesak er tilgjengelig på servicetelefon tirsdag og torsdag 10.00-14.00
E-post
Telefon 37 19 95 84
Mobil 46 80 21 90

Vi er tilgjengelig på telefon

Har du fått saksbehandler og saksnummer i en pågående byggesak, kan du ringe saksbehandler direkte på tirsdager og torsdager. Har du ikke telefonnummeret, kan du be sentralbordet sette deg over.

Vi er ellers tilgjengelig på servicetelefon 37 19 95 84 følgende tider:

Tirsdager kl. 10:00 – 14:00
Torsdager kl. 10:00 – 14:00

Husk at det kan være vanskelig å forstå omfanget av det du planlegger på telefon. Hvis du ønsker en vurdering, bør du ta kontakt med oss skriftlig. De fleste av svarene vi kan gi på telefon, finner du også her på nettsidene.