Seksjonering

Hvis en eiendom skal eies av flere personer sammen, og eierne skal ha enerett til hver sin bruksenhet i bygningsmassen, må eiendommen seksjoneres. 

Les mer om seksjonering på Kartverkets nettside

Slik søker du

Ta gjerne kontakt med oss før du skal begjære en seksjonering. 

Seksjonering

Søknadsskjema - Søknad om seksjonering 

Veiledning til utfylling av søknadsskjema om seksjonering

Reseksjonering

Søknadsskjema - Søknad om reseksjonering

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering 

Lover og regler

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering

Søknad sendes:

Postmottak@tvedestrand.kommune.no

eller

Tvedestrand kommune
Postboks 38
4901 Tvedestrand

Kontaktinformasjon

Helge Wroldsen
Oppmålingssjef
E-post
Mobil 94 14 89 21
Anne Karen Røysland
Fagkoordinator byggesak. Tilgjengelig torsdag 10-14 (lunsj 11.30-12.00)
E-post
Telefon 46 80 21 90
Mobil 46 80 21 90