Bransjeside for rørleggere og entreprenører

Tvedestrand kommune er i en innføringsfase for nytt elektronisk system for rørleggere og entreprenører. Entreprenørportalen er åpnet for bruk, og det er kun mulig å sende inn elektronisk rørleggermelding. Vannmåler skal også meldes inn i entreprenørportalen.

Bruk elektronisk søknad

Du må bruke den elektroniske løsningen når du skal søke om

  • tilkobling/utbedring av sanitæranlegg og 
  • installasjon av vannmåler 

I den elektroniske løsningen kan du

  • få tilgang til dokumentasjon på eiendommer 
  • fylle ut søknader 
  • tegne direkte inn i kartet 
  • sjekke status for dine saker
  • sende ferdigmeldinger 

Slik får du tilgang

Registrer firmaet ditt på tjenestens registreringsside. Du blir firmaets administrator og kan senere legge til ansatte som brukere av tjenesten.  
 
Etter registreringen mottar du en e-post med godkjenning. Eposten inneholder lenker til: 

  • første gangs pålogging 
  • en web-adresse som er unik for ditt firma  
  • side hvor du kan legge til flere brukere 

Innvendig sanitærarbeid

En rørlegger må ha svennebrev eller mesterbrev for å kunne utføre innvendig sanitærarbeid. Det er ikke krav om søknad (sanitærmelding) og ferdigmelding for innvendige sanitærinstallasjoner, med unntak for vannmåler. 

Installasjon av vannmåler 

Det er ikke pålagt med vannmåler i Tvedestrand for boligeiendommer. Ønsker man å installere vannmåler må man selv ta kontakt med rørlegger og besørge/bekoste dette. 

Utvendig sanitærarbeid

Hvis du skal utføre utvendige sanitærarbeider som for eksempel ny tilkobling til det kommunale vann- og avløpsnettet, skal du søke via Entreprenørportalen.

Du finner mer informasjon i Vilkår og retningslinjer for søknadspliktige sanitærarbeider i Tvedestrand. 

Hvis avløp må pumpes, skal man følge Krav til etablering og bruk av private pumpeanlegg.

Godkjenning av VA-anlegg

Straks sanitærarbeidet er ferdigstilt skal du sende ferdigmelding med målsatt kart og tilkoblings-/utkoblingsdato til kommunen. Merk at en tillatelse til sanitærarbeid kan  inneholde tilleggskrav.

Ved ny tilkobling av vann og avløp blir abonnenten registrert med gebyrer med en gang ferdigmelding med dato for tilkobling er mottatt i kommunen og vannmåler er montert. 

Regelverk

Skjema

Kart

Finn vann- og avløpsledninger på Kommunekart. Velg kartlag øverst til venstre og klikk deretter på vann og avløp. Zoom deg inn på eiendommen din eller søk den opp via søkefeltet.