Bransjeside for rørleggere og entreprenører

 Tvedestrand kommune er i en innføringsfase for nytt elektronisk system for rørleggere og entreprenører. Entreprenørportalen åpnes for bruk fra juli 2022, og i en innføringsfase vil det fortsatt være mulig å benytte de eksisterende skjemaene. Fra 01.01.2023 kan det kun leveres søknader via entreprenørportalen.

Bruk elektronisk søknad

Du må bruke den elektroniske løsningen når du skal søke om

  • tilkobling/utbedring av sanitæranlegg og 
  • installasjon av vannmåler 

I den elektroniske løsningen kan du

  • få tilgang til dokumentasjon på eiendommer 
  • fylle ut søknader 
  • tegne direkte inn i kartet 
  • sjekke status for dine saker
  • sende ferdigmeldinger 

Slik får du tilgang

Registrer firmaet ditt på tjenestens registreringsside. Du blir firmaets administrator og kan senere legge til ansatte som brukere av tjenesten.  
 
Etter registreringen mottar du en e-post med godkjenning. Eposten inneholder lenker til: 

  • første gangs pålogging 
  • en web-adresse som er unik for ditt firma  
  • side hvor du kan legge til flere brukere 

La gjerne veiledningsvideoen fra Powel guide deg gjennom registrering, pålogging og det å legge til brukere.  

Innvendig sanitærarbeid

En rørlegger må ha svennebrev eller mesterbrev for å kunne utføre innvendig sanitærarbeid. Det er ikke krav om søknad (sanitærmelding) og ferdigmelding for innvendige sanitærinstallasjoner, med unntak for vannmåler. 

Installasjon av vannmåler 

Det er ikke pålagt med vannmåler i Tvedestrand for boligeiendommer. Ønsker man å installere vannmåler må man selv ta kontakt med rørlegger og besørge/bekoste dette. 

Utvendig sanitærarbeid

Hvis du skal utføre utvendige sanitærarbeider som for eksempel ny tilkobling til det kommunale vann- og avløpsnettet, kan du fortsatt sende oss skjema. (se lenger ned på denne siden). 

Du finner mer informasjon i Vilkår og retningslinjer for søknadspliktige sanitærarbeider i Tvedestrand (oppdateres). Med søknaden (sanitærmeldingen) skal det følge kart med ledningstrasè, tilknytningspunkt, dimensjon og materiale på ledningene.

Hvis avløp må pumpes, skal man følge Krav til etablering og bruk av private pumpeanlegg (oppdateres)

Hvis du ikke har mulighet til å bruke den elektroniske løsningen, kan du bruke skjemaet Sanitærmelding (PDF, 157 kB) fram til 1.1.2023.

Godkjenning av VA-anlegg

Straks sanitærarbeidet er ferdigstilt skal du sende ferdigmelding med målsatt kart og tilkoblings-/utkoblingsdato til kommunen. Trasè, tilkoblingspunkt, kummer, vinkelendringer, stoppekraner og inntak i hus skal være målt inn i forhold til faste punkter. Et eksempel på skisse i ferdigmelding viser hvordan du kan gjøre det. Merk at en tillatelse til sanitærarbeid kan ha inneholdt tilleggskrav.

Ved ny tilkobling av vann og avløp blir abonnenten registrert med gebyrer med en gang ferdigmelding med dato for tilkobling er mottatt i kommunen og vannmåler er montert. 

Regelverk

Skjema

Kart

Finn vann- og avløpsledninger på Kommunekart. Velg kartlag øverst til venstre og klikk deretter på vann og avløp. Zoom deg inn på eiendommen din eller søk den opp via søkefeltet. 

Kontaktinformasjon

Joanna Goralska
Avdelingsingeniør
E-post

Driftsansvarlig Avdelingsingeniør med hovedoppgaver på vann og avløp. Kontaktperson for tilkoblinger og kart for kommunalt ledningsnett.

Anton Thomassen
Avdelingsleder kommunalteknikk
E-post