Renovasjon og slam

 

RTA – Risør og Tvedestrands – regionens Avfallsselskap AS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. Kommunen er med hjemmel i forurensningslovens § 30. ledd pålagt renovasjon for husholdningsavfall. Det er RTA AS som skal samle inn avfall som omfattes av disse forskriftene. 

Felles slam- og renovasjonsforskrifter for kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei (PDF, 183 kB)

Her er lenke til RTA's nettsider: RTA - Risør – Og Tvedestrandregionens avfallsselskap AS.

Du finner mye god informasjon om tjenestene på RTA's nettsider, for husholdning og for fritidsbolig/hytter, slam, miljøstasjoner og grovavfall, næring m.m. 

Når avfall skal tømmes kan du sjekke ved å laste ned og ta i bruk appen "Min renovasjon". Appen gir deg tømmekalender (også kalt hentekalender) der du kan søke opp din adresse og få vite når ditt renovasjonsselskap/din kommune kommer og tømmer avfall. Du får vite hvilken type avfall som hentes på hvilke dager, og du kan sette varsler på mobilen din for å få beskjed når det er på tide å sette frem dunken.    

Hvilke anlegg må tømmes?

Alle private septiktanker/slamavskillere og tette tanker skal med i RTAs faste tømmeordning. Dette gjelder også anlegg knyttet til fritidsboliger og anlegg i skjærgården.

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil eller båt. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord o.s.v. fjernes av abonnenten ved varsel om tømming.

Kontaktinformasjon

Risør- og Tvedestrandsregionens Avfallsselskap
Telefon 37 14 36 00