Renovasjon og slam

Kommunen er med hjemmel i forurensningslovens § 30. ledd pålagt renovasjon for husholdningsavfall. RTA AS skal samle inn avfall som omfattes av disse forskriftene.

RTA – Risør og Tvedestrands – regionens Avfallsselskap AS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.

Du finner nettsiden til RTA her      

Tømmekalender     

Felles slam- og renovasjonsforskrifter for kommunene Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei. (PDF, 183 kB)

Hvilke anlegg må tømmes?

Alle private septiktanker/slamavskillere og tette tanker skal med i RTAs faste tømmeordning. Dette gjelder også anlegg knyttet til fritidsboliger og anlegg i skjærgården.

Abonnenten skal sørge for at anleggene som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømming med bil eller båt. Overdekking av kumlokk o.l. med snø, is, jord o.s.v. fjernes av abonnenten ved varsel om tømming.