Skadedyr

Tvedestrand kommune har en avtale med et skadedyrfirma som på oppdrag for kommunen legger ut feller og åtestasjoner i avløpskummer som ledd i den kommunale skadedyrbekjempelsen. Kommunen har også plassert rottefeller ved noen kommunale bygg/renovasjonsanlegg. Plasseringen vurderes fortløpende i forhold til behovet.

Melde om rotteplage

Dersom du ønsker å melde fra om observerte rotter på offentlig/kommunal grunn (gjelder ikke egen eiendom), kan melding sendes til miljørettet helsevern. Informasjonen vil bli brukt i kommunens arbeid med skadedyrbekjempelse.

Spørsmål om skadedyr

Du finner mye informasjon om skadedyr på Folkehelseinstituttets nettsider. Der finner du også veiledere om skadedyrkontroll. Folkehelseinstituttet har et tilbud kalt "Skadedyrtelefonen" der du kan stille alle slags spørsmål om skadedyr.

Kontaktinformasjon

Bjørnar Valle Nygårdseter
Avdelingsingeniør
E-post
Mobil 48 15 63 89

Driftsansvarlig. Avdelingsingeniør med hovedoppgaver på vann og avløp. Kontaktperson for tilkoblinger og kart for kommunalt ledningsnett.