Vanningsrestriksjoner

Når blir det restriksjoner?

Vi har stor kapasitet på vannbehandlingsanlegget og i ledningsnettet. I langvarige tørkeperioder kan likevel forbruket bli så stort at vi får problemer med å levere nok vann. Da kan det bli innført vanningsrestriksjoner. 

Varsling

Vanningsrestriksjoner vil bli varslet på hjemmesiden, i Tvedestrandsposten og på Facebook. I noen tilfeller kan det også brukes sms varsling til innbyggerne.

Råd om hagevanning

  • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning
  • Ta vare på regnvann i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster
  • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet
  • Det er tillatt å vanne med vannkanne alle dager
  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned 
  • Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet

     

OBS: Sjekk reglene jevnlig. Det vil bli gjort justeringer tilpasset situasjonen.

​​​​​​​​​​​​​​Vi oppfordrer alle til å følge ordningen, slik at vi unngår å innføre totalforbud mot hagevanning.