Bredbånd

Tvedestrand kommune vil legge til rette for vekst og utvikling. Da er det er en forutsetning at en fremtidsrettet digital infrastruktur er godt utbygd i hele kommunen. Utbygging av bredbåndsnettet skal i hovedsak løses av aktørene i markedet, men når markedet ikke bygger ut i et område kan kommunen søke støtte fra staten for å trigge utbygging der.

2018 prosjektet:

Epleviktangen-Sagesund og Hanto
Kommunen har i 2018 fått støtte til utbygging i områdene Epleviktangen, Råknesveien, Grønlandsveien til Sagesund pluss Bueneveien og Buenetoppen på Hanto. Etter en utlysning og konkurranse er det firmaet Afiber AS som er valgt som leverandør av fiberutbygging i disse områdene. Afiber (www.afiber.no) leverer tjenester gjennom Altibox (www.altibox.no) og vil levere tjenester for internett og TV.

Den 23 mai 2019  ble det holdt et  informasjonsmøte med godt fremmøte, og mange tegnet kontrakt.

Status pr 28 november 2019:

Afiber har gjennomført salg i hele området og er fornøyd med responsen. Har du enda ikke bestilt -  ta kontakt på www.afiber.no

Selve utbyggingen av fibertraseen startet høsten 2019, og på Sagesund-Epleviktangen siden er strekket fra Borøy mot Sagesund godt i gang. Fremføring frem til abonnentene vil enten gå i luft, og på noen strekk trenches ned i asfalten. Afiber forventer å være klar til på koble kunder fra siste halvdel av februar, med oppstart i Sagesund, og deretter nordover.

På Hantosiden  har Afiber møtt noen utfordringer i forhold til tillatelser til fiberstrekk, og er noe forsinket i forhold til ønsket plan. Fremføring frem til abonnentene vil enten gå i luft, og på noen strekk trenches ned i asfalten
Afiber forventer å starte oppkoblinger her sent i april, med oppstart Arendal grense og deretter nordover.

Alle leveranser skal ihht denne avtalen  være gjennomført før 01.09.2020

2019 prosjektet:  

Angelstad – Skjerkholt
Tvedestrand kommune søkte også i 2019 om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett. Det ble søkt om støtte  til utbygging av Angelstad – Skjerkholt området.  Søknaden er godkjent.  

I alt har 18 kommuner i Agder søkt om statsstøtte til utbygging av bredbåndsnett. Prosessen videre er at det er fylkeskommunen som sørger for felles utlysning for alle prosjektene på Agder og kvalitetssikrer anskaffelsene.

Fremdriftsplanen er ikke klar enda, men om anbudsrunden avsluttes på våren som tidligere, vil utbygging starte fra sommeren 2020

Finansieringen gjøres ved en tredeling mellom staten, fylker og kommunen.

Kontaktinformasjon

Anne Torunn Hvideberg
Næringssjef
E-post
Telefon 909 87 098