Bredbånd

Tvedestrand kommune vil legge til rette for vekst og utvikling. Da er det er en forutsetning at en fremtidsrettet digital infrastruktur er godt utbygd i hele kommunen. Utbygging av bredbåndsnettet skal i hovedsak løses av aktørene i markedet, men når markedet ikke bygger ut i et område kan kommunen søke støtte fra staten for å trigge utbygging der.

Angelstad – Skjerkholt
Tvedestrand kommune har fått statlig og fylkeskommunal støtte til utbygging av bredbåndsnett i Angelstad – Skjerkholt området (gamle Angelstad skolekrets). Etter en utlysning ble det høsten 2020  klart at det er Afiber AS som skal stå for fiberutbygging i dette området.  Afiber har sitt hovedkontor på Langbrygga i Arendal og er eid av Kragerø Bredbånd og Haugaland kraft. 

For å få gjennomført utbyggingen trenger Afiber AS et visst volum. Det er derfor viktig at husstandene i disse områdene støtter opp om prosjektet slik at de som ønsker fibertilkopling og TV tjenester får dette gjennom en god prosess. Hytter og fritidsboliger vil også få et tilbud.

Pga smittefaren, avventes foreløpig folkemøtene, men Afiber starter innsalg via telefon.

Angelstad Vel bidrar med å spre informasjon via Facebook og deler ut informasjon på papir der det er nødvending. Møter vil bli vurdert løpende.

Innsalget starter snarest mulig. Utbyggingen starter når mer enn 70 % har tegnet avtale.
Vil du bestille – gå inn på www.afiber.no

Epleviktangen-Sagesund og Hantho
Kommunen fikk i 2018 støtte til utbygging i områdene Epleviktangen, Råknesveien, Grønlandsveien til Sagesund pluss Bueneveien og Buenetoppen på Hanto. Etter en utlysning og konkurranse ble Afiber AS valgt som leverandør av fiberutbygging i disse områdene.  Afiber leverer både TV tjenester og bredbåndstjenester.

Afiber har bygd ut og koplet opp alle husstander i områdene ihht avtale. Fritidsboliger og tilstøtende områder har også hatt nytte av enda et tilbud på bredbånd.

 

Kontaktinformasjon

Anne Torunn Hvideberg
Næringssjef
E-post
Mobil 909 87 098