Bredbånd

Tvedestrand kommune vil legge til rette for vekst og utvikling. Da er det er en forutsetning at en fremtidsrettet digital infrastruktur er godt utbygd i hele kommunen. Utbygging av bredbåndsnettet skal i hovedsak løses av aktørene i markedet, men når markedet ikke bygger ut i et område kan kommunen søke støtte fra staten for å trigge utbygging der.

Vålandsveien og øvre Nes Verk

Tvedestrand kommune har fått statlig og fylkeskommunal støtte til utbygging av bredbåndsnett i Nes Verk, det vil si områdene: Vålandveien, Midtbøveien og øvre Nes Verk til Bunæs,  hvor det er til sammen 51 bolighus og fem fritidsboliger.

Telenor ble valgt som leverandør etter en anbudsrunde i regi av Agder fylkeskommune. Telenor  bygger ut fiber og leverer tjenester for internett og TV. For å sikre at alle som ønsker det får bestilt fiber, arrangeres det informasjonsmøter.

Ønsker du å bestille kan du registrere deg her www.telenor.no/bestillfiber

Angelstad – Skjerkholt

Tvedestrand kommune fikk i 2020 statlig og fylkeskommunal støtte til utbygging av bredbåndsnett i Angelstad – Skjerkholt området (gamle Angelstad skolekrets). Etter en utlysning ble det høsten 2020  klart at det er Afiber AS som skal stå for fiberutbygging i dette området.  Afiber har sitt hovedkontor på Langbrygga i Arendal og er eid av Kragerø Bredbånd og Haugaland kraft. 

Afiber har bygd ut og koplet opp alle husstander i områdene ihht avtale. Fritidsboliger og tilstøtende områder har også hatt nytte av enda et tilbud på bredbånd.

Epleviktangen-Sagesund og Hantho

Kommunen fikk i 2018 støtte til utbygging i områdene Epleviktangen, Råknesveien, Grønlandsveien til Sagesund pluss Bueneveien og Buenetoppen på Hanto. Etter en utlysning og konkurranse ble Afiber AS valgt som leverandør av fiberutbygging i disse områdene.  Afiber leverer både TV tjenester og bredbåndstjenester.

Afiber har bygd ut og koplet opp alle husstander i områdene ihht avtale. Fritidsboliger og tilstøtende områder har også hatt nytte av enda et tilbud på bredbånd.