Klage på parkeringsbot

Dersom du har fått parkeringsbot, og du sender inn klage før klagefristen utløper, vil ikke kravet bli sendt til inkasso før klagen er endelig avgjort (jfr. Parkeringsforskriften §9).

Klagen må sendes på skjema for klage på parkeringsbot.

Det er også mulig å klage via mobil ved å scanne QR-koden på ileggelsen, så kommer du direkte til klageskjemaet. Fyll inn skjema, og det går direkte til saksbehandler.

Tvedestrand kommune har kun ansvar for kommunale parkeringsplasser, og du kan ikke sende klage til kommunen på bøter du har fått fra evt. private parkeringsselskaper. Dette må du ta direkte med det private parkeringsselskapet.

Eksempler på klager som kan føre frem:

  • Vilkårene for å ilegge gebyr/tilleggsavgift er ikke til stede 
  • Det ble foretatt lovlig av- eller pålessing, av- eller påstigning 
  • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet meldt til politiet 
  • Det var teknisk feil på automat/parkometer 
  • Motorhavari