Regler for årskort på kommunale parkeringsplasser

Det er mulig å kjøpe årskort for bruk på kommunale parkeringsplasser. Plassene merkes som parkering mot avgift, og med underskilt «parkering med årskort er tillatt».

Årskort kan benyttes på disse plassene:

- Tøffeltomta
- Middelskolen
- Rughagen
- Bakkeskåt (øvre) 7 plasser
- Bakkeskåt (nedre)

Total antall årskort er satt til 50.

Lyngør Vel leier også 15 parkeringsplasser av kommunen ved Nybrygga på Gjeving. Disse plassene er kun for bruk av Lyngør Vel.

Priser:

Prisen for et årskort er satt til kr. 6000,- per plass inkl. mva.

Søknad sendes til:
Tvedestrand kommune v/ Avdeling for Kommunalteknikk, Postboks 38, 4901 Tvedestrand eller på epost til postmottak@tvedestrand.kommune.no.

Kontaktinformasjon

Anton Thomassen
Avdelingsleder kommunalteknikk
E-post
Mobil 95 19 70 65