Trafikksikkerhet

Tvedestrand kommune fikk utarbeidet en trafikksikkerhetsplan i 2017: Trafikksikkerhetsplan 2018 - 2022 (PDF, 4 MB)

Arbeidet med tiltak i planen videreføres av et Trafikksikkerhetsutvalg som ble opprettet i 2018. 
 
Utvalget består av representanter for politikere, administrasjon, Tvedestrand kommunale foreldre utvalg (TKFU) skole og Statens Vegvesen:
 

Vidar Holmsen Engh

Leder

(A)

Line Øvernes Mørch

Medlem

(V)

Ole Christian Gliddi

Medlem

(H)

Kay Henning Holum

Medlem

Barnas representant

Representant fra Statens vegvesen/Agder fylkeskommune

Medlem

 

Anton Thomassen

Utvalgssekretær

 

 

Utvalget vurderer ulike trafikksikkerhetstiltak, og følger opp tiltak i reguleringsplaner og innspill fra Velforeninger og andre.

Tiltakene som blir prioritert vil gi mulighet for å søke tilskudd for gjennomføring. Kommunen må dekke 50 % av totalkostnadene.