Trafikksikkerhet

Tvedestrand kommune fikk utarbeidet en trafikksikkerhetsplan i 2017: Trafikksikkerhetsplan 2018 - 2022 (PDF, 4 MB)

Arbeidet med tiltak i planen videreføres av et Trafikksikkerhetsutvalg som ble opprettet i 2018. 
 
Utvalget består av representanter for politikere, administrasjon, Tvedestrand kommunale foreldre utvalg (TKFU) skole og Statens Vegvesen.
 
Utvalget vurderer ulike trafikksikkerhetstiltak, og følger opp tiltak i reguleringsplaner og innspill fra Velforeninger og andre.


Tiltakene som blir prioritert vil gi mulighet for å søke tilskudd for gjennomføring. Kommunen må dekke 50 % av totalkostnadene.

Kontaktinformasjon

Anton Thomassen
Enhetsleder
E-post
Telefon 37 19 95 44
Mobil 951 97 065

Enhetsleder. Overordnet ansvar for Teknisk drift.