Kommunale båtplasser

Priser og oversikt over båtplassene finner du her

Båtplasser - prisliste og informasjon
Plass nr. Sted Årsavgift Bryggebredde Ankring
1-4 Badehussvingen 4 915 2,5 m Utrigger
5-16 Badehussvingen 4 100 2,5 m Utrigger
17-18 Nyvei 4 100 2,0 m Utrigger
81-82 Nyvei 4 100 2,0 m Bøye
83-89 Rådhuset 3 280 2,5 m Bøye
90-92 Rådhuset 3 280 2,5 m Bøye
93-98 Rådhuset 3 280 2,0 m Bøye
99 Rådhuset 4 100 2,0 m Bøye
100-102 Rådhuset 3 280 3,0 m Bøye
104 Rådhuset 4 100 3,0 Bøye
105-110 Ved Andersens lagerbygg 3 280 2,0 Bøye
111 Ved Andersens lagerbygg 3 280 2,0 Bøye
112-115 Ved Trelastutsalget 3 280 2,0 Bøye
116-130 Bakkeskåt ved parkering 4 915 3,0 Bøye
131 Ved Vertshuset 4 100 2,5 Bøye
132-136 Bakkeskåt Marina 5 960 3,0 Bøye
200-207 Badehussvingen 4 915 2,5 Utrigger

Kontaktinformasjon

Arne Thorvald Aanonsen
Avdelingsingeniør - havneansvarlig
E-post
Telefon 37 19 95 43
Mobil 913 46 200