Arbeidsvarsling

Arbeid på/ved vei representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. 


Kopi av gyldig kursbevis for Arbeidsvarsling N301, for ansvarspersoner, skal legges ved.

Skjemaet fylles ut elektronisk og sendes som vedlegg i e-post til Tvedestrand kommune, Postmottak@tvedestrand.kommune.no. E-posten kan med fordel inneholde en forklaring til søknaden.

Kontaktinformasjon

Otto Bugge
Ingeniør vei/plan
E-post
Telefon 37 19 95 55
Mobil 911 29 909

Driftsansvarlig ingeniør med ansvar for vei, park, grønt, miljøgruppe, skjærgårdspark og parkering.