Arbeidsvarsling

Arbeid på/ved vei representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. 


Kopi av gyldig kursbevis for Arbeidsvarsling N301, for ansvarspersoner, skal legges ved.

Skjemaet fylles ut elektronisk og sendes som vedlegg i e-post til Tvedestrand kommune, post@tvedestrand.kommune.no. E-posten kan med fordel inneholde en forklaring til søknaden.

Kontaktinformasjon

Andreas Grimsland
Prosjektingeniør
E-post
Mobil 93 28 35 53

Ingeniør med kompetanse innen vann, avløp og miljø/energi.
Jobber med utbyggingsprosjekter innen vann og avløp og energiløsninger.