Vei- og gatelys

Feil på veilys meldes:

Når blir feil på gatelys reparert?

Gatelys repareres primært i forbindelse med vedlikeholdsrunder som utføres 4 ganger i året. Enkeltlamper byttes kun på vedlikeholdsrundene. Det kan derfor ta opptil 3-4 måneder innen disse blir utbedret.

Vedlikeholdsrunder utføres i følgende tidsperioder i 2022 (XLSX, 41 kB):

  • Uke 5, 6, og 7
  • Uke 16, 17 og 18
  • Uke 32, 33 og 34
  • Uke 43, 44 og 45

Feil som blir rettet fortløpende:

• Sikring av kabler og master etter påkjørsel eller brudd

• Defekt belysning på steder hvor det er viktig å tenke på trafikksikkerhet, som for eksempel gangfelt, plankryss og busstopp rettes normalt i løpet av to arbeidsdager

• Hvis veibelysningen lyser på dagtid rettes dette i løpet av to arbeidsdager (at veilys lyser på dagtid kan være på grunn av pågående vedlikeholdsrunde)

• Utfall av hel kurs utbedres snarest

Feilsøking er ofte tidskrevende og tiden det tar å rette feil kan variere. Av og til kan det ta noen dager utover responstidene før lyset er tilbake igjen.