Ansattoversikt


Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Avdeling for tildeling og rehabilitering
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Demens- og hygienesykepleier 37 19 96 68 37 19 96 64 inger.klara.lilleholt.vaaje@tvedestrand.kommune.no

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Helseteam demens

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Helseteam demens
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Demens- og hygienesykepleier 37 19 96 68 37 19 96 64 inger.klara.lilleholt.vaaje@tvedestrand.kommune.no

Sektor for helse, familie og rehabilitering - Sykehjemmet

Ansatte i avdelingen Sektor for helse, familie og rehabilitering - Sykehjemmet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Demens- og hygienesykepleier 37 19 96 68 37 19 96 64 inger.klara.lilleholt.vaaje@tvedestrand.kommune.no