Ansattoversikt


Eksterne samarbeidspartnere

Ansatte i avdelingen Eksterne samarbeidspartnere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pasient- og brukerombudet 38 24 14 14 agder@pobo.no​

Besøksadresse: Fylkeshuset, Tordenskjoldsgate 65 i Kristiansand

Postadresse: Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo

E-post: agder@pobo.no​

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på epost. 

Pasient- og brukerombud: Hanne Damsgaard

http://pasientogbrukerombudet.no/