Åpent folkemøte for presentasjon av kommuneplanens arealdel

Det avholdes åpent folkemøte for presentasjon av Kommuneplanens arealdel som ligger ute til offentlig ettersyn.

Møtet er onsdag 30.august kl. 18:00 på Rådhuset (ved brygga).

Program

18:00 Velkommen ved Ordfører Marianne Landaas

18:05 Den politiske prosessen ved planutvalgsleder Ole Christian Gliddi

18:15 Arealplanen som styringsverktøy og framtidige utfordringer ved kommunedirektør Jarle Bjørn Hanken

18:25 Planprosessen og offentlig ettersyn ved Anne Karén Birkeland Sektorleder for samfunn og infrastruktur

18:40 Innholdet i planen ved Ida Ørnhøi, Martin Due-Tønnesen og Hans Magnus Sætra

19:15 Kort pause

19:30 Spørsmål fra salen til administrasjonen

20:00 Slutt