Gratis parkering ved kommunehuset på valgdagen mandag 11. september 2023

For sentrum krets vil det være gratis parkering ved kommunehuset på valgdagen. 

Hilsen avdeling kommunalteknikk