Høring - Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjørelse og velferdsgoder, Tvedestrand kommune, Agder

Tvedestrand kommunestyre gjorde med hjemmel i kommunelovens § 8-3 i møte 19.09.2023 vedtak om «Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjørelse og velferdsgoder, Tvedestrand kommune, Agder».

Høringsinnspill sendes til Tvedestrand kommune elektronisk, på e-post: post@tvedestrand.kommune.no eller pr post til Tvedestrand kommune, postboks 38, 4901 Tvedestrand innen 13.04.2024.

Forskrift - godtgjørelse folkevalgte - Tvedestrand kommune - ny versjon etter k.styrevedtak høst 2023 (PDF, 578 kB)