Info om fugleinfluensa

Fugleinfluensa er påvist blant ville fugler ulike steder i landet. Hvis du finner døde eller syke fugler og mistenker fugleinfluensa, gi beskjed til Mattilsynet.

Meld fra ved å sende e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no

Du kan lese mer om fugleinfluensa og hva Mattilsynet ønsker melding om på tilsynets hjemmesider, se lenke: Fugleinfluensa | Mattilsynet