Informasjonsmøte om BTS (Bedre Tverrfaglig Samarbeid)  

Hva er dette? Tvedestrand kommunes modell for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge.  

For hvem: Alle kommunens innbyggere er velkommen 

Hvor: Biblioteket på kommunehuset 

Når: Tirsdag 22. august kl 17.30-18.30 

Hva kan du forvente? En presentasjon av kommunens arbeid omkring BTS. Det åpnes opp for spørsmål og dialog etter presentasjonen. 

Hilsen prosjektleder og arbeidsgruppe for BTS  

Kristin De Lange Johannessen, Ann Kristin Botn Stausland og Esther K. Hoel