Siste åpningsdag for badeparken 2023

Badeparken har siste åpningsdag søndag 20. august (hvis vi ikke må stenge tidligere av andre grunner).