Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre og fylkesting må du stå i manntallet.

På valgdagen kan du bare stemme i den kommunen du står manntallsført i pr 30. juni i år. Men du kan forhåndsstemme i alle kommuner i landet.

Manntallet for Tvedestrand kommune og Sametingets manntall ligger nå ute til gjennomsyn på kommunehuset, Tjennaveien 30, til og med valgdagen 11. september. 

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Skriftlig og begrunnet klage sendes Valgstyret i Tvedestrand kommune, Postboks 38, 4901 Tvedestrand.