Tilskudd til gapahuker

Tvedestrand kommunestyre har bevilget 200 000 kr til gapahuker. Tilskuddet kan gis til lag og foreninger som ønsker å bygge en gapahuk i sitt nærområde. I en søknad om tilskudd må følgende avklares:

  • Skriftlig avtale med grunneier
  • Hvordan tenkes adkomst til området
  • Tilgjengelig parkering
  • Aktuelle turløyper i området
  • Ansvar for vedlikehold, orden og ettersyn

Søknader sendes kommunen og behandles fortløpende frem til 1. oktober 2024 så lenge det er midler tilgjengelig.