Utfasing av SmartPark

Som tidligere varslet, vil det etter 31.12.2023 ikke lengre være mulig å fylle på, eller administrere SmartPark+.

SmartPark - Klikk for stort bilde Anton Thomassen

SmartPark+ har fylt et behov for mange, men vil nå bli utfaset. 

Det er mulig å fylle på brikkene frem til 31.12.2023. TIPS! Det bør da settes i nytt batteri før siste påfylling.

Kommunen har ingen andre løsninger som erstatter disse. Det eneste er muligheter å parker for en uke av gangen på automatene. Easypark har en løsning for bedrifter og kommuner hvor en samler avdelingenes biler i en gruppe. Da vil faktura gå til avdeling/bedrift og få et påslag fra Easypark.

Hilsen Kommunalteknikk