Kunngjøring - Reguleringsplan for Fjordsenteret - gnr 97 bnr 9 - 2. gangs behandling

Kommunestyret vedtok 11.12.18 i sak 115/2018 Reguleringsplan for Fjordsenteret – gnr 92 bnr 9.

Vedtatte plandokumenter kan ses på administrasjonsbygget og på kommunens hjemmeside.

Vedtaket kan påklages. Eventuelle klager merkes med saksnr. 15/74 og sendes skriftlig til Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til: postmottak@tvedestrand.kommune.no innen 11.01.2019.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Tvedestrand kommune, tlf. 37 19 95 00.

Dokumentene i saken finner du her: