Utsatt høringsfrist på Områdeplan Lyngør

Det gis utsatt høringsfrist på Områdeplanen for Lyngør. Bakgrunnen er at det ble sendt ut feil versjon av planbeskrivelsen, der merknadsbehandlingen manglet.

Planbeskrivelsen med merknadsbehandling bakerst i dokumentet finnes her:

Planbeskrivelse med innspillsbehandling (PDF, 14 MB)

Innspill som er kommet inn i forbindelse med områdeplanen for Lyngør. Innspillene er nummerert i samsvar med hvilke dokumentnummer de har i saken.

Innspill 93-112 (pdf, 22 mb)
Innspill 113-132 (pdf, 33 mb)
Innspill 133-152 (pdf, 28 mb)
Innspill 153-173  (pdf, 35 mb)
Innspill 174-177 (pdf, 14 mb)

Ny høringsfrist er 20. april 2022.

Høringsinnspillene sendes til postmottaket i Tvedestrand kommune med mailadresse: post@tvedestrand.kommune.no