Vedtatt regulerinsplan - Detaljregulering av Brennvika

Kommunestyret vedtok i møte 15.10.2019, i sak nr. 19/81  reguleringsplan for Brennvika.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Frist for å klage på vedtaket er satt til 26. november 2019.
 

Her finner du dokumentene i saken: