Kunngjøring - Reguleringsplan ny barnehage på Bronsbu

Kommunestyret vedtok i møte 09.04.2019 sak 21/19 Reguleringsplan for ny barnehage på Bronsbu.

Vedtatte plandokumenter kan ses på administrasjonsbygget.

Vedtaket kan påklages. Eventuelle klager merkes med saksnr. 16/1396 og sendes skriftlig til Tvedestrand kommune, pb. 38, 4901 Tvedestrand eller på e-post til: postmottak@tvedestrand.kommune.no 27.05.2019.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Tvedestrand kommune, tlf. 37 19 95 00.

Dokumentene i saken finner du her: