Årsberetning, regnskap og budsjettkontroll/tertialrapporter

Budsjettkontroll/tertialrapporter 

Budsjettkontroll 2. tertial 2023 (PDF, 3 MB)
Budsjettkontroll 1. tertial 2023 (PDF, 2 MB)
Budsjettkontroll 2. tertial 2022 (PDF, 2 MB)
Budsjettkontroll 1. tertial 2022 (PDF, 2 MB)
Budsjettkontroll 2. tertial 2021 (PDF, 2 MB)
Budsjettkontroll 1. tertial 2021 (PDF, 2 MB)
Budsjettkontroll 2. tertial 2020 (PDF, 2 MB)
Budsjettkontroll 1. tertial 2020 (PDF, 2 MB)
Budsjettkontroll 2. tertial 2019 (PDF, 3 MB)
Budsjettkontroll 1. tertial 2019 (PDF, 2 MB)
Budsjettkontroll 2. tertial 2018 (PDF, 2 MB)
Budsjettkontroll 1. tertial 2018 (PDF, 990 kB)
 

Årsberetning og årsrapport

Årsberetningen gir en oversikt over utviklingen i kommunen. Enhetenes årsrapporter gir en oversikt over tjenesteproduksjon i kommunen og rapporter fra enhetene.

Årsberetning 2022 inkl. sektorenes årsrapporter (PDF, 4 MB) 
Årsberetning 2021 inkl. enhetenes årsrapporter (PDF, 4 MB)
Årsberetning 2020 inkl. enhetenes årsrapporter (PDF, 3 MB)
Årsberetning 2019 inkl. enhetenes årsrapporter (PDF, 6 MB)
Årsberetning 2018 inkl. enhetenes årsrapporter (PDF, 4 MB)
Årsberetning 2017 inkl. enhetenes årsrapporter (PDF, 2 MB)
Årsberetning 2016 inkl. enhetenes årsrapporter (PDF, 3 MB)
Årsmelding 2015 (PDF, 7 MB)
Årsmelding 2014 (PDF, 7 MB)
Årsmelding 2013, komprimert versjon - nyhetsbrev fra rådmannen (PDF, 576 kB)
Årsmelding 2013 (PDF, 5 MB)

Årsregnskap

Årsregnskapet skal utarbeides innen 22. februar påfølgende år. Årsberetning skal utarbeides innen 31. mars påfølgende år. Årsberetning og regnskapet skal behandles av kommunestyret senest 30. juni påfølgende år.

Regnskap 2022 (PDF, 14 MB) - oversendt revisor for behandling
Regnskap 2021 (PDF, 13 MB)
Regnskap 2020 (PDF, 13 MB)
Regnskap 2019 (PDF, 24 MB)
Regnskap 2018 (PDF, 23 MB)
Regnskap 2017 (PDF, 3 MB)
Regnskap 2016 (PDF, 4 MB)
Regnskap 2015 (PDF, 4 MB)
Regnskap 2014 (PDF, 4 MB)
Regnskap 2013 (PDF, 8 MB)