Årsberetning, regnskap og budsjettkontroll/tertialrapporter

Budsjettkontroll/tertialrapporter 

Årsberetning og årsrapport

Årsberetningen gir en oversikt over utviklingen i kommunen. Enhetenes årsrapporter gir en oversikt over tjenesteproduksjon i kommunen og rapporter fra enhetene.

Årsberetning 2016 inkl. enhetenes årsrapporter (PDF, 3 MB)

Årsregnskap

Årsregnskapet skal utarbeides innen 22. februar påfølgende år. Årsberetning skal utarbeides innen 31. mars påfølgende år. Årsberetning og regnskapet skal behandles av kommunestyret senest 30. juni påfølgende år.

Regnskap 2020 (PDF, 13 MB)
Regnskap 2019 (PDF, 24 MB)
Regnskap 2018 (PDF, 23 MB)
Regnskap 2017 (PDF, 3 MB)
Regnskap 2016 (PDF, 4 MB)
Regnskap 2015 (PDF, 4 MB)
Regnskap 2014 (PDF, 4 MB)
Regnskap 2013 (PDF, 8 MB)

Kontaktinformasjon

Beate Pettersson
Økonomisjef
E-post
Telefon 37 19 95 98
Mobil 906 70 352