Økonomireglement

Tvedestrand kommune har et overordnet økonomireglement. Reglementet er utarbeidet i tråd med Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92, Kapittel Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering med tilhørende forskrifter på økonomiområdet.