Bli meddommer

Tvedestrand kommune skal velge nye meddommere for perioden 1. januar 2025–31. desember 2028.

Vi ønsker helt vanlige mennesker som ønsker å være med å ta avgjørelser i rettsaker for perioden 2025–2028. Vi ønsker mangfold blant våre meddommere, og derfor oppfordrer vi kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Vi trenger stemmer fra alle samfunnslag.

Hva slags oppgaver har en meddommer? 

Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Meddommere deltar i straffesaker i tingretten og lagmannsretten, og bidrar til å vurdere om den tiltalte er skyldig og hva slags straff vedkommende eventuelt skal få. 

Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. 

Når du har vært i retten, har du krav på å få dekket utgiftene du har hatt. Du har også krav på økonomisk kompensasjon etter hva slags type meddommer du er. 

Hvem kan være meddommer?

  • Du må være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start
  • Du må ikke være fradømt stemmeretten
  • Du må ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • Du må være folkeregistrert i Tvedestrand kommune på valgdagen
  • Du må være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått oppført i folkeregisteret som bosatt i landet de tre siste år før valgdagen. 
  • Du må ha tilstrekkelige norskkunnskaper
     

I enkelte tilfeller utelukker domstolloven valg på grunn av vandel. Det vil gjennomføres vandelskontroll av kandidater for å kontrollere valgbarhet.  

Utvalgene blir sammensatt, slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen. 

Hvordan bli meddommer?

Vi skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025–2028. Fyll ut skjemaet nedenfor snarest mulig hvis du ønsker å bli meddommer. 

Skjema for å melde seg som meddommer 

Du kan lese mer om det å være meddommer på Norges domstoler sine nettsider.

Nedenfor kan du se en kort introduksjonsfilm om hva det vil si å være meddommer i en norsk domstol.