Sakslister og møteprotokoller i perioden 2006-2019

I oversikten under finnes sakslister og møteprotokoller fra utvalg i kommunestyreperiodene fra 2006 til 2019. Hver kommunestyreperiode har flere underliggende utvalg. Hvert utvalg har oversikt pr. år. Under hvert år ligger sakslistene med tilhørende møteprotokoller etter behandlingsdato for utvalget. 

Om du ønsker saksfremstillingen tilhørende en sak behandlet i et utvalg kan du få dette ved å sende en bestilling til oss på e-Dialog: Bestille saksopplysninger

Om du ønsker å bestille saksfremstilling tilhørende en sak er det fint om du tar med hvilken sak det gjelder, evt. saksnummer/sakstittel,, hvilken dato saken ble behandlet (jmf. saksliste), evt. hvilket utvalg saken ble behandlet i mm. 

Historiske sakslister og møteprotokoller - perioden 2006 - 2019