Politisk møtekalender 2024

Forkortelser:

TPN - Teknikk-, plan- og naturutvalg | ADM. OG LIKEST. - Administrasjons- og likestillingsutvalg | FOR - Formannskap | KOM - Kommunestyre | LIVSLØP  - Livsløpsutvalget

Politisk møtekalender 2023
Mnd ADM. OG LIKEST. UTV. / FOR LIVSLØP TPN KOM
Dag Onsdag Onsdag Torsdag Onsdag
Kl. slett 08.00/09.00 14.00 12.00 16.00
Januar
Februar 1. Felles formannskapsmøte Østre Agder. 7. Adm-utvalg 7. Formannskap 7. 8. 14.
Mars
April 10. Formannskap 10. 11. 17.
Mai 15. Adm-utvalg 15. Formannskap 15. 14. (tirsdag) 22. Regnskap og årsberetning
Juni 12. 1. tertial rapport og utkast handlingsplan 12. 13. 19. 1. tertial rapport og utkast handlingsplan
Juli
August
September 11. + budsjettseminar og handlingsplan 11. 12. 18. Handlingsplan
Oktober 9. Adm-utvalg 9. Formannskap: 2. tertial rapport 9. 10. 16. 2. tertial rapport
November 6. Ordinært formannskap/20. Drøftingsmøte budsjett/27. Budsjettmøte 6. 7. 13. Budsjett og økonomiplan fremlegges
Desember 4. Adm-utvalg/4. Formannskap 4. 5. 11. Budsjett/øk.plan behandles

  

Har du spørsmål?

Sverre Øvrelid Steen
Rådgiver
E-post
Telefon 41 04 88 31
Mobil 41 04 88 31