COS-P

Hva er COS-P?

Tvedestrand kommune holder foreldreveiledningskurs én-to ganger årlig etter foreldreveiledningsprogrammet Trygghetssirkelen (COS-P). Programmet er forebyggende, men kan også brukes dersom det er utfordringer i relasjonen mellom foreldre og barn.

Kursholderne er de ansatte på helsestasjonen med sertifisering i foreldreveiledningsprogrammet. Trygghetssirkelen ønsker å gi foreldre et verktøy til å forstå bedre hvilke behov deres barn har, hvilke signaler barnet gir og hva dere som foreldre kan gjøre for å møte disse behovene på en god nok måte. 

Trygghetssirkelen handler ikke om å forsøke å bli perfekte foreldre. GODT NOK er et viktig begrep i kurset.

Kurset går over 8 ganger med forskjellig tema hver gang.

Hvem er dette aktuelt for?

Alle foreldre i kommunen

Hvor og når?

Oppstart uke 36 2023

Tvedestrand helsestasjon, 3.etg

Kontakt

Tvedestrand helsestasjon

Tlf: 37 19 93 33

Mob: 900 95 062

Fritz Smithsgate 1

COS-P invitasjonsbrosjyre (PDF, 357 kB)