ICDP

Hva er dette:
International Child Development Programme (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge.

For hvem:
Obligatorisk i introduksjonsprogrammet for flykninger. Gruppe startes etter behov.

Hvor/når:
etter behov

Kontakt/telefon:
Helsestasjonen
Tlf: 37 19 93 33
Mob: 900 95 062
Fritz Smithsgate 1
eller
Flyktningtjenesten NAV