Ofte stilte spørsmål FAQ

Hvem kan søke Kulturskolen

Alle barn og unge til og med 18 år. Voksne kan tas opp hvis det er ledig plass. 

Elevopptak

Alle nye og gamle elever får skriftlig beskjed om dag og tid før første oppmøte.

Søknader

Alle som ønsker plass i Kulturskolen må sende inn søknadsskjema.

Elever på venteliste

Elever på venteliste blir kontaktet når/hvis det oppstår ledig plass i løpet av året.
Obs! Står du på venteliste fra før, trenger du ikke søke igjen.

Avlyst undervisning

Vi må ta reservasjon for at opptil 2 undervisningstimer i semesteret kan gå ut som følge av sykdom hos våre lærere. Vi prøver å skaffe vikar så langt det er mulig. 

Innmelding og utmelding av Kulturskolen kan skje gjennom hele året.

Innmelding gjøres via Kulturskolens system, SpeedAdmin på søknadsskjema og utmelding skal skje skriftlig på e-post til rektor.

Vi har utmeldingsfrister før jul og sommeren. Hvis man ikke har meldt seg ut innen fristene, må man betale for kommende semester.

Undervisningen vil faktureres to ganger i året. I oktober og april. Elever som går i kulturskolen, får automatisk fornyet elevplassen for neste år, inntil vi mottar skriftlig utmelding på e-post eller sms.