Om kulturskolen Øst i Agder

Kulturskolen Øst i Agder er en interkommunal kulturskole for Tvedestrand, Risør, Gjerstad og Vegårshei kommune.

Her underviser vi:
Tvedestrand:
Gamle Videregående på Lyngmyr; 2. etasje

Risør:
Musikk: Linkenbygget i Caspersens vei 41; 2. etasje
Musikk/rytmisk og Dans: Kjelleren i Idrettshallen
Kunst: Kjelleren i Kunstparken og på Søndeled skole

Vegårshei:
Musikk: På baksiden av Helsehuset
Kunst: i kjelleren på kommunehuset

Gjerstad:
Musikk: Musikkens hus ved Abel skole
Kunst: Aktivitetshuset; 2. etasje

Kulturskolen Øst i Agder gir barn og ungdom opplæring og opplevelser i musikk, visuell kunst og dans/bevegelse (dans er kun i Risør, men elever fra de andre kommunene er hjertelig velkommen).

Innen musikk gir vi undervisning i de fleste instrumenter og de fleste sjangre. Elevene har stor medvirkning på hva som det gis undervisning i. Vi gir individuell opplæring, men ønsker også å gi elevene mulighet for samspill der det lar seg gjøre. 

Les mer om det faglige innholdet og tilbudet under de enkelte fagdisiplinene!

Artikkelliste