Velferdsteknologi

Se hva NAV Kunnskapsbanken skriver om velferdsteknologi, og om hvem som har ansvar for hva. 

Se også linkene øverst i den samme artikkelen, om ulike temaer som Bolig og bygninger, Hørsel, Kognisjon, Syn, og Teknologi.

Det er den enkelte innbyggers ansvar å finne gode løsninger for ulike livsfaser og problemstillinger, men kommunen gir gjerne råd og veiledning innen velferdsteknologi og andre hjelpemidler. Vi kan bidra til å finne de beste produktene til den enkelte brukers behov.

Tvedestrand kommune har fysioterapeuter, ergoterapeuter, ansatte i hjemmetjeneste og institusjon, og andre teknologirådgivere som kan veilede om bruk og anskaffelse av velferdsteknologi, og eventuelt bistå med å søke. Se kontaktinfo nederst. 

Samarbeidsavtale med pårørende om disponering og bruk av lokaliseringsteknologi. (PDF, 426 kB)

Kommunen kan levere følgende løsninger:

Vi bistår også med søknader til NAV/hjelpemiddelsentralen, og vi kan gi råd om diverse produkttyper som innbyggerne selv kan anskaffe, eksempelvis:

  • mobiltelefon med ulike varslingsløsninger (alarmknapp, GPS mm.) 
  • videosamtale for pårørende (nettbrett, mobil eller Komp) 
  • robotstøvsugere
  • bruk av høreapparater
  • komfyrvern med mer

Se også informasjon fra kommunen om hjelpemidler

Tildelingstjenesten

E-post: tildeling.tjenester.omsorg.tvedestrand@tvedestrand.kommune.no

Telefon: 37 19 96 07

Mobil: 97 73 84 49

 

Tore Gryting Andersen

Koordinator og systemansvarlig velferdsteknologi

E-post: tore.gryting.andersen@tvedestrand.kommune.no

Mobil: 90 87 94 93

Under finner du artiklene som det er referert til i artikkelen over: 

Artikkelliste