Bygging av skog - og landbruksvei

Bygging av landbruksveier er unntatt saksbehandling etter plan- og bygningsloven, men skal behandles etter den såkalte landbruksveiforskriften. Forutsetningen er at det ikke er noen tvil om at landbruksinteressene ved tiltaket er klart i overvekt. Landbruksveiforskriften finner du her.

Det framkommer av forskriftens § 1-3 at midlertidige driftsveier, som bare medfører ubetydelige terrenginngrep, ikke er søknadspliktige og kan bygges uten særskilt tillatelse om det ikke kommer i konflikt med andre interesser. Kostnadene med opparbeidelse av slike enkle veier kan imidlertid ikke dekkes av skogfond.

Forskriften henviser til departementets normaler for landbruksveier. De finner du her.

Søknad om bygging av landbruksvei sendes kommunen. Søknadsskjema finner du her.