Viltforvaltning og jakt

Ettersøk av påkjørte og skadede dyr

Kommunen har ansvar for å undersøke, gjennomføre ettersøk og eventuelt avlive skadet eller sykt hjortevilt. Ved påkjørsel av hjortevilt er det viktig at politiet varsles – tlf. nr 02800. Er det alvorlige personskader involvert, benyttes politiets nødnummer, telefon 113.

Dersom du er uheldig og kjører på et hjortevilt, eller du er først på stedet:

  1. Sikre ulykkesstedet med varseltrekant og nødblink.
  2. Ring politiet 02800 og meld fra om viltpåkjørselen
  3. Ring kommunens ettersøksgruppe:
Kåre Sander Nilsen Mobil: 900 40 107
Halvor Ingvald Songe  Mobil: 922 07 607
Håmund Brockmann Mobil: 976 65 471
Thor Erik Nilsen Mobil: 476 65 590

 

Hvem har ansvar for skadede eller døde ville dyr?

Dødt vilt som ligger på veien eller i veikanten er veimyndighetenes ansvar. Dersom du er helt sikker på at dyret er dødt, kan veimyndighetene varsles på telefon 175 (tast 1). Dersom dyret lever eller du er i tvil, ring politiet eller fallviltgruppa.

Sjøldøde dyr er grunneiers ansvar. Dersom kadaveret ikke er til vesentlig sjenanse eller forurenser vannkilder, kan det bli liggende i naturen. Kommunen ønsker å bli underrettet om funn for registrering og rapportering. Kommunen har ingen generell plikt til å ta hånd om, grave ned eller fjerne annet dødt vilt enn storvilt.

Spørsmål om ville katter, osv. rettes til Mattilsynet telefon 06040. Ansvaret for alle syke dyr og dyrevelferd tilligger Mattilsynet. Ved mistanke om smittsom sykdom hos ville dyr skal man alltid varsle Mattilsynet.

Om båndtvang

Alminnelig båndtvang gjelder i tiden fra 1. april til og med 20. august, hundeloven § 6. Her er lenke til hundeloven:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74

Jakttider

Her finner du informasjon og forskriften som fastsetter jakttid for ulike arter:

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Nettsted/Jakttider/

Jaktutøvelse

Her finner du forskriften om utøvelse av jakt, felling og fangst:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2002-03-22-313

og her er Miljødirektoratets veileder:

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M520/M520.pdf

Hjortevilt

Her finner du forskriften om forvaltning av hjortevilt:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-01-08-12

og her finner du Miljødirektoratets veileder:

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M478/M478.pdf

Fellingstillatelser for hjortevilt til Tvedestrand viltlag 2018 – 2020

De aller fleste grunneierne i Tvedestrand er med i Tvedestrand viltlag. På bakgrunn av kommunale målsettinger søker viltlaget om godkjenning av bestandsplaner med fellingstillatelser. Kommunen har godkjent bestandsplanene for elg og hjort for planperioden 2018 – 2020 og gitt fellingstillatelser. Tvedestrand viltlag har kvotefri rådyrjakt.

Lokale forskrifter (minsteareal hjortevilt og forvaltning av bever)

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2015-05-05-529

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2017-11-14-1810