Finansieringsmuligheter

Er du i gang med å etablere din egen bedrift, eller ønsker du å videreutvikle eller utvide eksisterende virksomhet?

Her er noen tips til mulige finansieringsordninger

Regionalt næringsfond

Tvedestrand kommune forvalter et regionalt næringsfond sammen med kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli. Formålet er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. Les mer i årsmelding for regionalt næringsfond fra 2022 (PDF, 2 MB) 

Er du i gang med å etablere din egen bedrift, eller ønsker du å videreutvikle eller utvide eksisterende virksomhet?

Tvedestrand kommune forvalter et regionalt næringsfond sammen med kommunene Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli. Formålet er å fremme ny næringsvirksomhet, samt videreutvikle eksisterende bedrifter. 

Du kan søke om inntil 200.000 kroner fra fondet. Offentlige tilskudd kan ikke utgjøre mer enn 50% av den totale finansieringen. Fondet har 6-8 møter i året, og mål om en rask og effektiv saksbehandling. Søknader om støtte fra regionalt næringsfond skal sendes via nettportalen www.regionalforvaltning.no, søk på Regionalt næringsfond Østregionen. 

Vi anbefaler sterkt å ta kontakt med næringssjefen før du starter søknadsarbeidet. Der får du gode råd og tips på veien, og i fellesskap kan vi diskutere og klargjøre om prosjektet ligger innenfor fondets vedtekter og retningslinjer: Vedtekter for Regionalt næringsfond for Østregionen. (PDF, 426 kB)

Innovasjon Norge tilbyr lån, etablerertilskudd og garantier til gründere, bedrifter og prosjekter i hele landet. Innovasjon Norge har kontor i Grimstad og tar gjerne tar en prat med deg om finansiering.

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling.

Aust-Agder Næringsselskap AS er et investeringsselskap som investerer penger i små og mellomstore bedrifter i Agder ved å gå inn med aksjekapital og blir medeiere i bedriften. 

Ellers finnes også regionale såkorn fond og andre muligheter til medfinansiering  i en tidlig fase.

Ønsker du mer informasjon om finansieringsmuligheter og støtte til ditt prosjekt, ta kontakt med næringssjef Anne Torunn Hvideberg, tlf. 9098 7098.